.

Liên hệ hotline 0942 993 393  để được tư vấn miễn phí !


Thay đổi thông tin giấy phép kinh doanhThủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có thay đổi về vốn, thời hạn, quy mô,… thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng hiểu rõ về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Tường Nguyên xin hướng dẫn sơ bộ như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật đầu tư năm 2014;

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Công văn số 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và đầu tư về triển khai thi hành Luật đầu tư.

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

1. Mã số dự án đầu tư;

2. Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;

3. Tên dự án đầu tư;

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

5. Diện tích đất sử dụng cho dự án;

6. Mục tiêu, quy mô dự án;

7. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;

8. Thời hạn hoạt động của dự án;

9. Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;

10. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng;

11. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án;

12. Thay đổi ngành nghề kinh doanh;

13. Một số trường hợp khác.

Trên đây là một số trường hợp chính nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản tạm thời để truy cập hệ thống.
 • Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư không bắt buộc nhưng được khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài
 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 03 bộ hồ sơ (01 bản gôc và 02 bản phô tô) điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

– Tùy theo dự án đầu tư mà hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư bao gồm:

Đối với dự án đầu tư không phải xin cấp quyết đinh chủ trương đầu tư:
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung…

Quý khách vui lòng liên hệ thêm đễ biết rõ thêm chi tiết !

Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Chính phủ:
 • Các tài liệu như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Quốc hội
 • Các tài liệu như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).
Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 nếu:

+ Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

– Cơ quan đăng ký đầu tư in giấy biên nhận hồ sơ từ Hệ thống và giao cho nhà đầu tư khi nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Nhà đầu tư nhận được thông báo bằng văn bản trong vòng 3 ngày để điều chỉnh.

– Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này:

+ Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Trường hợp từ chối điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Một số lưu ý:
 • Nếu việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư thì:

+ Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư;

+ Sau đó mới điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 • Đối với doanh nghiệp chưa hực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thì:

+ Phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới, công bố mẫu dấu theo quy định

 • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì:

+ Đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cơ quan đăng ký đầu tư) bao gồm các cơ quan sau:

 1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sở KHĐT tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

– Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Lưu ý: Sở KHĐT ở nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư

 

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ:
Cty TNHH Tường Nguyên TNCO
VPĐD: 67 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Website: www.thanhlapcongtytn.com
Email: tuongnguyen.info@gmail.com
Hotline: 0942 993 393 (Ms. Phượng)

Bài viết liên quan khác