.

Liên hệ hotline 0942 993 393  để được tư vấn miễn phí !


Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

 

Thương nhân nước ngoài chỉ được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 3. Thời hạn hiệu lực ít nhất 1 năm: GĐKKD/giấy tờ khác của thương nhân nước ngoài có quy định;
 4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam;
 5. Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam. Hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Hồ sơ thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép chi nhánh công ty nước ngoài theo mẫu của Bộ Công Thương;

– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

– Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;

– Bản sao BCTC có kiểm toán/văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế/tài chính trong năm gần nhất. Hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

– Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;

– Bản sao công chứng hộ chiếu hoặc giấy CMND dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng đầu Chi nhánh;

– Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh.

– Nộp hồ sơ đến Cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công thương).

 • Cơ quan cấp Giấy phép yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.trong 3 ngày làm việc.
 • Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện chỉ 1 lần duy nhất.

Thời hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh

 1. Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm;
 2. Không vượt quá thời hạn còn lại của GĐKKD/giấy tờ có giá trị tương đương, quy định thời hạn.

Điều kiện người đứng đầu Chi nhánh

 1. Chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình & CN trong phạm vi ủy quyền.
 2. Chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình nếu thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi ủy quyền.
 3. Uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ nếu khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu CN vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đã ủy quyền.
 4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại điểm 3 nêu trên. Người đứng đầu CN chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì:

+ Người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu CN trong phạm vi đã được ủy quyền.

+ Hiệu lực đến khi người đứng đầu CN trở lại làm việc

+ Hoặc đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu CN.

 1. Các trường hợp phải bổ nhiệm người khác đứng đầu CN:

+ Người đứng đầu CN không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác.

+ Người đứng đầu CN bị chết, mất tích, tạm giam, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự…

 1. Người đứng đầu CN của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;

Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Thương nhân nộp HS thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam tại Bộ Công Thương.

Công bố thông tin về Chi nhánh

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh…. Giấy phép thành lập Chi nhánh. Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử các nội dung:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở của Chi nhánh;
 2. Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;
 3. Người đứng đầu  Chi nhánh;
 4. Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh, Cơ quan cấp Giấy phép;
 5. Nội dung hoạt động của Chi nhánh;
 6. Ngày cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ:
Cty TNHH Tường Nguyên TNCO
VPĐD: 67 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Website: www.thanhlapcongtytn.com
Email: tuongnguyen.info@gmail.com
Hotline: 0942 993 393 (Ms. Phượng)

Bài viết liên quan khác